Spotkania

Spotkania, imprezy i bod?ce

Hotel New York jest dobrym miejscem na spotkania i spotkania. Od 2 do 150 osób mog? by? zakwaterowane w dwóch miejscach hotel ma do zaoferowania. Od spotkania lub warsztatu do grupowania kolacji ka?dego rodzaju, pomo?emy Ci zrobi? imprez? niezapomniany.

Z jednoczesnego sprz?tu t?umaczeniowego, dekoracji kwiatowych, sprz?tu audiowizualnego lub specjalnego cateringu dostarczamy wszystko. Po prostu wy?lij nam pro?b? i wkrótce wy?l? e-maila z najlepsz? ofert?, która pasuje do Twoich potrzeb.

Zaplanuj spotkanie biznesowe lub wydarzenie w hotelu New York lub zrób to na nocleg podczas pobytu zach?caj?cego do zwiedzania najwa?niejszych atrakcji tego kraju. Dwa sale konferencyjne i g?ówna restauracja o ró?nej wielko?ci, kszta?cie i stylu z pewno?ci? oferuj? to, czego potrzebujesz, nie wspominaj?c o mo?liwo?ci na zewn?trz wokó? basenu.

Sala konferencyjna Aulona
Jedyny pokój spotka? w Vlore z pi?knym widokiem na morze. Nadaje si? do mniejszych sal konferencyjnych lub intymnych obiadów i kolacji dla 6 do 20 osób. Na tarasie mo?na delektowa? si? kaw? i lunchem.

Sala konferencyjna Pavarsia
Ten pokój konferencyjny mo?e s?u?y? do prezentacji, spotka?, warsztatów, mniejszych wystaw lub targów.

Nasze spotkanie, wydarzenie i zach?ta podkre?laj?
 • 85 pokoi, w tym superior i deluxe pokoje i apartamenty
 • 1 sala konferencyjna (o pojemno?ci do 120 osób)
 • 1 sala konferencyjna (o pojemno?ci do 20 osób)
 • Ekrany i d?wi?k
 • Lobby-lounge
 • Restauracja i bar
 • Taras widokowy na morze
 • Basen odkryty
 • Wyj?tkowa ?wirowa kamienista pla?a
 • Profesjonalna obs?uga taksówek
 • Bezpieczny parking (bezp?atnie)
 • Darmowe WiFi
 • Tailormade i standardowe pakiety spotka?